top of page
קרנות קורת ישראל - עמותה לפיתוח כלכלי

עמותת קורת הוקמה בשנת 1994 במטרה לעודד את פיתוחם של עסקים זעירים, קטנים ובינונים בישראל.

העמותה מסייעת לעסקים באמצעות הנגשת אשראי בנקאי וחוץ בנקאי וליווי עסקי.           

קורת היתה ועודנה חלוצה בפיתוח מודלים והפעלת תכניות מימון לעסקים בישראל, וככזו שואפת להיות הארגון החברתי - כלכלי המוביל בישראל לסיוע והנגשה פיננסית ליזמים המעוניינים לפתוח עסק חדש או לפתח עסק קיים.

bottom of page