top of page
הלוואות לעסקים בחברה הערבית ובערים מעורבות

קרן הלוואות לעסקים קטנים בחברה הערבית

הלוואות חוץ בנקאיות עד 100 אלף ש"ח

עסקים קטנים מהווים חלק משמעותי מהכלכלה בחברה הערבית. בתחילת 2021, עמותת קורת בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה פתחה קרן הלוואות חדשה שתומכת בעסקים אלו, ע"י מתן אשראי חוץ בנקאי - עד 100 אלף ₪.

 

למי מתאימה ההלוואה?

בעלות/בעלי עסק מהחברה הערבית המעוניינים/ות באשראי לקידום העסק.

      

מה מציעה הקרן?

הלוואות חוץ בנקאיות עד 100 א' ש"ח

לתקופה של עד 4 שנים

הלוואה עם ערב אחד

 

מי יכול לפנות?

בעלות/בעלי עסק ללא הגבלה בבנק או הוצאה לפועל פעילה

עסקים שלא קיבלו הלוואה מהקרן בערבות המדינה

Said 2.jpg
bottom of page