• Black Facebook Icon
  • Black Google Places Icon
  • Black YouTube Icon

  הלוואה בנקאית עד 30,000 ש"ח  לגופים חדשים ובהקמה*

  • תקופת החזר: עד 3 שנים (ועד 3 חודשי גרייס).

  • בשיתוף בנק פועלים.

 ​​​  * מספר שותפים בעסק החברתי יכולים לפנות במקביל לקבלת הלוואה.

הלוואה בנקאית עד 500,000 ש"ח  לגופים הקיימים מעל שנה

  • תקופת החזר: עד 5 שנים (ועד 6 חודשי גרייס).

  • בשיתוף בנק לאומי.