• Black Facebook Icon
  • Black Google Places Icon
  • Black YouTube Icon
  • הקרן מיועדת לבעלות/בעלי עסק ויזמים/יות יוצאי אתיופיה (מעל 15 שנים בישראל) הזקוקים לאשראי לצורך פיתוח העסק או פתיחת עסק חדש.

  • הקרן מופעלת משנת 2017 בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה וארגון "עוגן".

  • ליווי אישי בתהליך פיתוח העסק.