top of page
קרנות קורת ישראל - עמותה לפיתוח כלכלי

עמותת קורת נוסדה בישראל בשנת 1994 בכדי לעודד התפתחות כלכלית ותעסוקה בסקטור הפרטי בישראל.

קורת איפשרה, באמצעות תוכניות ההלוואה הסיבוביות, קבלת הלוואות בסכום כולל של למעלה מ-400 מיליון דולר (1.56 מיליארד שקל) ששימשו למימון חדש, באמצעות הבנקים השותפים, ליותר מ-19,000 עסקים קטנים, בינוניים וזעירים, חדשים ומתרחבים ובכך יצרה ושימרה יותר מ-75,000 משרות בסקטור הפרטי. הקרן נחשבת כמקור החשוב ביותר לאשראי לעסקים בסקטור הפרטי בישראל.

 

כלל ההוצאות לכיסוי הפעילות של הקרן מאז הקמתה, כולל הוצאות לשירות התוכניות, הוצאות הנהלה, חובות אבודים וסיבסודי ריבית, היוו פחות מ-4% מסך האשראי.

 

קורת משתמשת בנכסיה למתן חלק מהערבויות הנדרשות לעסקים קטנים ובינוניים לשם קבלת הלוואות בנקאיות וכך פותרת את הבעיה המכבידה ביותר עליהם - חוסר יכולת לקבל אשראי בתנאים סבירים. לקורת מספר תוכניות המקדמות את החזון שלה:

 

      מאז 2010, קורת ריכזה את תוכניותיה ומשאביה בפיתוח הכלכלי של הפריפריה. מצוקת האשראי זמין בתנאים סבירים לעסקים קטנים ובינוניים במגזר היהודי ובמגזר הערבי מכבידה במיוחד ומהווה גורם עיקרי למחסור במקומות עבודה.

 

      תוכנית ההלוואות העיקרית של קורת לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף עם בנק לאומי, הסתיימה ב-31 בדצמבר 2017 עם סיום תוקף הערבות של Overseas Private Investment Corporation  - OPIC. קרן חדשה לעסקים קטנים ובינוניים, עם פריסה גיאוגרפית נרחבת יותר, החלה לפעול ב-1 בינואר 2018. 

     קורת מפעילה מסלול הלוואות עם בנק לאומי למימון של עד 500,000₪ לעסקים חברתיים פעילים ומלכ"רים שמנהלים עסקים.

 

 • שירותי מיקרופיננס

     המבנה הכלכלי ומונופול האשראי בישראל מגבילים מאוד את ההזדמנויות הקיימות לבעלי הכנסות נמוכות לשפר את מצבם הכלכלי        באמצעות תעסוקה הולמת. עבור אלפים רבים, הכנסה עצמאית היא הדרך היחידה עבורם ועבור התלויים בהם לשפר מצב הכלכלי שלהם. שירותי המיקרופיננס של קורת מאפשרים לאוכלוסיה זו גם גישה לאשראי וגם שירותים עסקיים מתמשכים.

תוכניות המיקרופיננס של קורת כוללות את המסלולים הבאים:

 1. סאוא (יחד בערבית) – הלוואות חוץ-בנקאיות

     הלוואות בגובה 4,000 ש״ח עד 30,000 ש״ח בשילוב שירותים עסקיים הניתנים באופן אינדיבידואלי או בשיטת הערבות ההדדית ליזמים עם הכנסה נמוכה (בעיקר נשים) לפיתוח עסקיהם.

     סאווה התחילה לפעול ב-2006 עם נשים בדואיות בנגב, בשימוש במודל הערבות ההדדית שפותח ע״י פורפ׳ מוחמד יונס           מבנגלדש. לאחר הצלחה מסחררת, התוכנית הורחבה לאוכלוסיות נוספות ברחבי הארץ.
 

מסוף 2010, קורת היא השותף של  KIVA בארץ, www.kiva.com. שותפות זו מאפשרת לגייס כספים הנדרשים להלוואות חוץ בנקאיות תוך כדי יצירת קשר באמצעות האינטרנט בין קורת לרשת מלווים ברחבי העולם.

החל משנת 2011 משרד התעשיה והכלכלה והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים שותפים של קורת בהפעלת תוכנית סאוא לנשים ערביות ישראליות בכל שטחי ישראל. שותפות זו הרחיבה באופן משמעותי את התוכנית ומאפשרת לאלפי נשים ערביות לפתח ולהגדיל פעילות עסקית ולהגדיל את הכנסתן ולהבטיח עתיד טוב יותר להן ולמשפחותיהן.

בנוסף לקבלת ההלוואה, נהנות הלוות מליווי מתמשך ע"י נשות הצוות שמטרתן לתמוך בנשים ולעזור להן  להתגבר על הקשיים והמכשולים הכרוכים בפיתוח עסק ולהגביר את סיכויי ההצלחה של העסק והמשך קיומו.

  2. קרן הלוואות למיקרוקרדיט עם בנק הפועלים

     ב-2003 קורת יזמה את קרן ההלוואות הראשונה בישראל לאשראי זעיר (מיקרו-קרדיט) עם אשראי של בנק הפועלים.                            ההלוואות (8,000 ש״ח- 30,000 ש״ח) ניתנות ליזמים בעלי הכנסה נמוכה העומדים מול חסמים לאשראי בתנאים סבירים.
 

  3. קרן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים מהקהילה האתיופית

     בני הקהילה האתיופית בארץ מתקשים להשיג אשראי לפיתוח והרחבה של העסקים שלהם, למרות האתגרים הרבים העומדים בפניהם. ממשלת ישראל פנתה לקורת כדי לפתח תוכנית הלוואות מיוחדת, המבוססת על מודל סאוא, לפיה עסקים זעירים וקטנים יוכלו לקבל הלוואות עד 150,000 ש״ח בשילוב עם שירותים עסקים וליווי, כדי להרחיב את העסקים שלהם וליצור מקומות עבודה. התוכנית החלה לפעול בתחילת 2018 בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה והאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA).

תוכנית הפילוט לפיתוח כישורים לניהול יעיל של העסק בקרב יזמיות צעירות ישראליות מתמקדת בגילאים 18-30. התוכנית מספקת (1) אימון בהשכלה פיננסית; (2) כישורים לניהול עסק בשילוב עם יעוץ פרטני; (3) גישה לאשראי כדי לחזק עסק קיים או לפתוח עסק חדש. התוכנית, הפועלת ברהט, באר שבע, נצרת, חיפה והאיזורים שבסביבתם.

שותפים

 • החל משנת 2010, קורת היא השותף המקומי של KIVA - פלטפורמת מימון המונים בינלאומית (WWW.KIVA.COMׂ). שותפות זו מאפשרת גיוס כספים אינטרנטי להלוואות חוץ בנקאיות, תוך כדי יצירת קשר בין העמותה ובעלי העסקים לרשת מלווים ברחבי העולם.
   

 • החל משנת 2011 משרד הכלכלה והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים שותפים של קורת במימון והפעלת תוכנית סאוא לנשים ערביות. התוכנית מאפשרת לאלפי נשים לפתח עסק זעיר, להגדיל את הכנסתן ולהבטיח עתיד טוב יותר להן ולמשפחותיהן.
   

 • החל משנת 2018 הורחבה השותפות עם משרד הכלכלה להפעלת ומימון קרן הלוואות עבור בעלי עסקים יוצאי אתיופיה. הקרן מופעלת בשיתוף עם ארגון עוגן.
   

תוכניות מהעבר:

מאז הקמתה, קורת נהלה מספר תוכניות עם שותפים שונים לעסקים קטנים ובינוניים:

 • לקורת הייתה קרן הלוואות מיוחדת לסקטור הערבי בשותפות עם בנק ערבי-ישראלי עם הלוואות של עד 500,000 ₪.  מאז ינואר 2016 התוכנית נהייתה חלק מתוכנית עם בנק לאומי.

 • קורת נתנה בעבר ערבויות להלוואות לקרן שמש, שנתנה הלוואות וכן ליווי לאחר קבלת הלוואה ע״י מנטורים מתנדבים מקהילת העסקים ליזמים צעירים, בעיקר מהפריפריה וממשפחות מצוקה.

 • קורת ניהלה 5.5 מיליון דולר של כספי UJC בקרן לסיוע חירום לפיתוח ושיקום עסקים קטנים ובינוניים אשר נפגעו ממלחמת לבנון השנייה (סוף 2007 – 2010). התוכנית היתה משותפת עם הסוכנות היהודית , קרן פורטלנד ו-UJIA  אנגליה והחלה באוגוסט 2006.
   

מיזמים משותפים: קורת מנהלת את מיזמי ההלוואות המשותפים עם תנועת המושבים, התאחדות התעשיינים והתאחדות האמריקאים והקנדים בארץ (AACI) באמצעות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בבעלות חברי ארגונים אלו.

 

שירותי פיתוח עסקים: בין 2006 – 2011 קורת הפעילה תוכנית הכשרה שלימדה נושאים הקשורים לניהול עסק: חזון ומטרות, ניהול כספים, שיווק ומכירות, תמחור, רשויות המס ובניית תכנית עבודה לעסק. לאורך התוכנית נעשות פעילויות להעצמה של הקבוצה והפרט, לחיזוק הביטחון העצמי והעלאת הדימוי האישי. תוכנית ההכשרה מבוססת על חוברת ההדרכה "מתקדמות בעסקים", שתורגמה לעברית וערבית מ: "Get Ahead for Women in Enterprise" של ILO ארגון העבודה הבינלאומי. הופעלו כ - 70 קבוצות בכל רחבי הארץ עם מעל 1500 משתתפות/ים. התוכניות הסתיימו אחרי פיתוח שירותים של הממשלה וארגונים אחרים בתחום.

bottom of page