top of page

קרנות קורת ישראל - עמותה לפיתוח כלכלי (קורת), נוסדה בשנת 1994 ביוזמת קרן קורת סן פרנסיסקו (www.koretfoundation.org ) בכדי לעודד פיתוח כלכלי והזדמנויות תעסוקה בסקטור הפרטי בישראל.

מאז היווסדה, קורת הנגישה הלוואות בסכום כולל של למעלה מ-400 מיליון דולר (1.56 מיליארד שקל) באמצעות תוכניות מימון עם בנקים שותפים וכן תכניות אשראי חוץ בנקאי. ההלוואות תמכו בכ-19,000 עסקים קטנים, בינוניים וזעירים, חדשים ומתרחבים, וסייעו ביצירה ושמירה של יותר מ-75,000 משרות בסקטור הפרטי.

קורת מנגישה אשראי לעסקים באמצעות תכניות מימון בנקאי (בהן היא לוקחת על עצמה חלק מהערבויות שהעסקים נדרשים להעמיד לבנק) ותכניות מימון חוץ בנקאי.

מאז 2010, קורת ריכזה את תוכניותיה לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה, שם מצוקת אשראי זמין בתנאים סבירים לעסקים מכבידה במיוחד ומהווה גורם עיקרי למחסור במקומות עבודה, בעיקר לדור הצעיר.

​עבור אלפים רבים בישראל, החיים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, מקור פרנסה עצמאי הוא הדרך היחידה לקיים את עצמם ואת התלויים בהם. תכניות המיקרופיננס של קורת פועלות משנת 2006 ומאפשרות פיתוח עסק עצמאי בעזרת מימון זעיר וליווי עסקי מתמשך לנשים ערביות, יזמים יוצאי אתיופיה, נשים חרדיות ועוד.

לקריאת מידע נוסף על קורת לחצו כאן.

bottom of page