top of page
פרויקטים מיוחדים

תכניות המיקרופיננס של קורת פועלות משנת 2006 ומאפשרות מימון זעיר וליווי עסקי מתמשך ליזמיות. לאורך השנים הפעלנו מספר תכניות מיוחדות ליזמיות בכל הארץ.

ב2017 פתחנו תכנית מיוחדת ליזמיות צעירות.

 

יזמיות צומחות

  • התכנית מיועדת ליזמיות בגילאים 18-30 מאזור הדרום והצפון

  • המשתתפות מקבלות כלים, ידע ומימון לפיתוח והרחבת מיזמים עיסקיים וחברתיים תוך בניית קהילה משותפת

  • התכנית כוללת סדנאות הכשרה, ליווי עסקי אישי וקבוצתי ומימון מאחת התוכניות של קורת

 

bottom of page