html { font-size: 1rem; } @media screen and (max-width:1920px) { html { font-size: 0.85rem; } } @media screen and (max-width:1680px) { html { font-size: calc(0.375rem + 0.41666666666666663vw); } } @media screen and (max-width:1440px) { html { font-size: calc(-0.3750000000000002rem + 1.2500000000000002vw); } } @media screen and (max-width:1280px) { html { font-size: calc(0.5020000000000002rem + 0.1563721657544957vw); } } @media screen and (max-width:960px) { html { font-size: 1rem; } } @media screen and (max-width:720px) { html { font-size: calc(0.5015560165975104rem + 0.8298755186721991vw); } } @media screen and (max-width:479px) { html { font-size: calc(0.7498692468619247rem + 0.20920502092050208vw); } }

קורת מנגישה אשראי, מכווינה ומלווה עסקים קטנים וזעירים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לקידום מוביליות כלכלית וחברתית בישראל

19,000
עסקים קטנים וזעירים
27,000
הלוואות
1.9
מיליארד ש”ח אשראי שהוענק
98%
החזר הלוואה

הצורך בשטח

פיתוח עסקים בפריפריה מחייב מימון אולם עסקים אלו סובלים ממחנק אשראי חמור

חוסר בטחונות

מתקשים להעמיד את הבטוחנות
הנדרשות על ידי הבנקים לצורך
קבלת אשראי

ריביות גבוהות

מתקשים לשלם את הריביות
הגבוהות הנדרשות במהלך
העסקים השוטפים

דירוג אשראי נמוך

לחלקם הגבלות או עיקולים על חשבון
הבנק. גם אם מדובר בהיסטוריה- הם
מודרים מקבלת אשראי

הפתרון שלנו

אשראי מותאם ונגיש לעסקים קטנים וזעירים בפריפריה הישראלית ליצירת צמיחה ומימוש פוטנציאל כלכלי

העקרונות של קורת

אמון

הצוות שלנו בשטח, הוא חלק מהקהילה ומגיע ישירות ללקוח וכך יוצר מערכות יחסים משמעותיות לשנים רבות

מינוף פיננסי חברתי

לקורת היכולת לייצר שכבות הון שונות, למנף דרך שותפויות פיננסיות משמעותיות (ממשלה ובנקים מובילים) ובכך לתת מענה לצרכים של אוכלוסיות פריפריאליות בישראל

חיתום אנושי

זיהוי הפוטנציאל העסקי באמצעות סט
קריטריונים ייחודי שנבנה לאור הנסיון
שנצבר בקורת ואינו קיים בעולמות
פיננסיים מסורתיים

ליווי כלכלי עסקי

הלווה נמצא תחת ליווי של הצוות
בשטח מרגע הפניה דרך קבלת
ההלוואה ועד הצמיחה הבאה

ההלוואות השונות 

באמצעות התוכניות שלנו, קורת פועלת להנגשת אשראי עסקי בשני אפיקים

מימון בנקאי

למדו עוד

מימון חוץ בנקאי

למדו עוד

לקוחות מספרים

Personal image of a member from Flow Ninja

"לא מובן מאליו מה שאת עושה שורוק; התמיכה המורלית והעידוד יחד עם ההלוואה הקטנה שאתם נותנים, גם אם מדובר בסכומים קטנים, מאוד עוזרים לעסקים להתפתח ולהתקדם"

הלן
בעלת מכון ספא ומסאג'ים בערער
Personal image of a member from Flow Ninja

"דיאנא בהלוואה שקיבלתי מקורת קניתי כל החומרים שהיו חסרים לי לעסק והתחלתי לשפץ חדר קטן מיוחד לעסק שלי...... כמה אני שמחה שהכרתי אותכם בלעדיכם לא הייתי יכולה להמשיך בעבודה ולהתפתח ... מודה לאל שהכרתי אותכן ... ואני תמיד מספרת עליכן ועל העזרה שלכן לנשים אחרות שידעו שיש שרות טוב כזה שתומך בעסקים של נשים"

אימאן גדיר
איפור מקצועי ופדיקור ומניקור
Personal image of a member from Flow Ninja

"אני מרגישה שדינה כמו בת משפחה, דואגת ושואלת ותומכת....הצלחתי בזכות התמיכה שלה, נתנה לי הלוואה בזמן שלא יכולתי לקבל מהבנק בגלל בעיות שהיו לי, בהלוואה הראשונה קניתי את הציוד הראשוני והתחלתי את הפעילות ולאט לאט עם העידוד הצלחתי לגדול ולהתפתח ולהרוויח... "

רואן
Personal image of a member from Flow Ninja

"קורת נתנה לנו תקווה ופתחה בפנינו חלון שנוכל דרכו לראות על חלומותינו .... העמותה מלווה אותנו והולכת יחד איתנו בדרך, על אף הקשיים שיש בדרך, בכדי להשיג את מטרותינו ולהגשים את חלומותינו בפתיחת העסק ...."

עאישה בדראן
Personal image of a member from Flow Ninja

" רוצה להודות לך על עמידתך לצידי ועזרתך ותמיכתך בי.... אני מודה לאל שיש עמותה כזאת שתומכת בעסקים שלנו ועוזרת לנו להתפתח עוד ועוד..... מודה לך על היחס והמלים התומכות שחיזקו אותי ועזרו לי לעמוד על הרגליים ולהתפתח....היחס שלך כלפי וכלפי שאר חברות הקבוצה מאוד קרוב ללב ומרגיש כאילו את אחת מהמשפחה שלנו....מודה לך ולעמותה מכל הלב...)

רואן חוג'יראת
תופרת מביר אלמכסור
Personal image of a member from Flow Ninja

" כל הכבוד לעמותת קורת אשר תומכת בנו כספית ומוראלית בכדי לפתח את העסקים שלנו"

ת'אארה אבו ראס
בעלת מספרה מעילוט
Personal image of a member from Flow Ninja

העזרה והתמיכה שלך הגבירה את הביטחון העצמי שלי וגרמה לי להתפתח ולהתקדם בכיוון העתיד"

ודאד בסול
בעלת עסק של מניקור ופדיקור מנצרת

השותפים שלנו לדרך

AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo
AriseHealth logo

איך משפיעים?

תורמים

למדו עוד

משקיעים

למדו עוד