html { font-size: 1rem; } @media screen and (max-width:1920px) { html { font-size: 0.85rem; } } @media screen and (max-width:1680px) { html { font-size: calc(0.375rem + 0.41666666666666663vw); } } @media screen and (max-width:1440px) { html { font-size: calc(-0.3750000000000002rem + 1.2500000000000002vw); } } @media screen and (max-width:1280px) { html { font-size: calc(0.5020000000000002rem + 0.1563721657544957vw); } } @media screen and (max-width:960px) { html { font-size: 1rem; } } @media screen and (max-width:720px) { html { font-size: calc(0.5015560165975104rem + 0.8298755186721991vw); } } @media screen and (max-width:479px) { html { font-size: calc(0.7498692468619247rem + 0.20920502092050208vw); } }

הלוואות חוץ בנקאיות

סאווא-[orange]הלוואה קבוצתית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות קבוצתי
תקופת פירעון
1-2 שנים
דמי השתתפות
ריבית
500
500
היקף ההלוואה
4,000- 10,000 ₪
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה אישית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבה חיצונית
תקופת פירעון
עד 3 שנים
דמי השתתפות
ריבית
9%
9%
היקף ההלוואה
עד 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים

[orange]בחברה הערבית ובערים מעורבות[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
שנים 3-5
דמי השתתפות
ריבית
9%
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000 
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים בבעלות

[orange]יוצאי אתיופיה[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
דמי השתתפות
ריבית
9%
9%
היקף ההלוואה
100,000 - 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה קבוצתית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות קבוצתי
תקופת פירעון
1-2 שנים
ריבית
500
היקף ההלוואה
4,000- 10,000 ₪
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה אישית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבה חיצונית
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
עד 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים

[orange]בחברה הערבית ובערים מעורבות[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
שנים 3-5
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000 
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים בבעלות

[orange]יוצאי אתיופיה[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000 - 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

הלוואת חירום

[orange]לעסקים במרכז המדינה[orange]

בטחונות
ערב אחד
תקופת פירעון
60 חודשים
ריבית
5%
היקף ההלוואה
עד 100,000 ש"ח
דרישות מקדימות
עסקים קיימים עם מחזור שנתי עד 5 מיליון שח הוכחת פגיעה – ירידה של לפחות 25% במחזור באוקטובר-דצמבר 2023

הלוואת חירום

[orange]לעסקים בדרום ובגבול הצפון[orange]

בטחונות
ערב אחד
תקופת פירעון
60 חודשים
ריבית
2%
היקף ההלוואה
עד 100,000 ש"ח
דרישות מקדימות
מיקום גיאוגרפי

הלוואת חירום

[orange]לעסקים במרכז המדינה[orange]

בטחונות
ערב אחד
תקופת פירעון
60 חודשים
ריבית
5%
היקף ההלוואה
עד 100,000 ש"ח
מענים משלימים
עסקים קיימים עם מחזור שנתי עד 5 מיליון שח הוכחת פגיעה – ירידה של לפחות 25% במחזור באוקטובר-דצמבר 2023

הלוואת חירום

[orange]לעסקים בדרום ובגבול הצפון[orange]

בטחונות
ערב אחד
תקופת פירעון
60 חודשים
ריבית
2%
היקף ההלוואה
עד 100,000 ש"ח
מענים משלימים
מיקום גיאוגרפי
פעילותינו לתמיכה בחקלאים שפעילותם נפגעה כתוצאה מהמלחמה, בשותפות עם לקט ישראל, הינה לזכרו של דיויד שוורץ.

תהליך קבלת ההלוואה

קבלת פניה
ראשונית
מלקוח/יועץ
בדיקה ראשונית-
בדיקת D&B - תקינות לקוח, הגבלה,עיקולים
קבלת מסמכים
ביקור בעסק ע”י צוות קורת+הכנת המלצה
וועדת אשראי -
מנהל התכנית וסמנכל”ית הארגון
חתימת
מסמכי הלוואה
ביצוע