html { font-size: 1rem; } @media screen and (max-width:1920px) { html { font-size: 0.85rem; } } @media screen and (max-width:1680px) { html { font-size: calc(0.375rem + 0.41666666666666663vw); } } @media screen and (max-width:1440px) { html { font-size: calc(-0.3750000000000002rem + 1.2500000000000002vw); } } @media screen and (max-width:1280px) { html { font-size: calc(0.5020000000000002rem + 0.1563721657544957vw); } } @media screen and (max-width:960px) { html { font-size: 1rem; } } @media screen and (max-width:720px) { html { font-size: calc(0.5015560165975104rem + 0.8298755186721991vw); } } @media screen and (max-width:479px) { html { font-size: calc(0.7498692468619247rem + 0.20920502092050208vw); } }

קורת. מפתחים עסקים.
מפתחים קהילות.

אנחנו מגיעים אל אלו שידם אינה משגת, אלו שהעזו לבקש אך הפנו להם עורף, לוקחים סיכון איפה שאף אחד אחר לא יכול ובוחרים להשקיע בלב שלם בלקוחותינו וביכולת שלהם לשגשג ולצמוח.

בכך אנחנו יוצרים תשתית פיננסית-חברתית לקידום עסקים בפריפריה, מחזקים את הקהילות שזקוקות להם ומקדמים כלכלה איתנה ושוויונית עבור כולם.

אודות העמותה

קרנות קורת ישראל הוקמה ב 1994 במטרה לקדם מוביליות תעסוקתית וכלכלית, דרך הנגשת אשראי (בנקאי וחוץ בנקאי) , הכוונה וליווי של עסקים קטנים וזעירים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.  לאורך השנים , קורת ריכזה את תוכניותיה לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה, שם מצוקת אשראי זמין בתנאים סבירים לעסקים מכבידה במיוחד ומהווה גורם עיקרי למחסור במקומות עבודה, בעיקר לדור הצעיר.

עבור מאות אלפים בישראל, החיים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, מקור פרנסה עצמאי הוא הדרך היחידה לקיים את עצמם ואת התלויים בהם.
תכניות קורת השונות מאפשרות פיתוח עסק עצמאי בעזרת מימון הוגן ווליווי עסקי מתמשך ליצירת צמיחה משמעותית.

פעילות קורת לאורך השנים

(1994-2023)

1994
קרנות קורת ישראל

העמותה מוקמת ע"י קרן קורת סן פרנסיסקו. השקת מודל הערבות בשותפות עם בנק אוצר החייל

2003
Micro-credit

קרן מיקרופיננס לעסקים

זעירים של אוכלוסיות

מתקשות כלכלית,

בשותפות עם בנק

הפועלים

2006
SAWA

הלוואות חוץ בנקאיות

וליווי עסקי לנשים

בדואיות בנגב

2010
OPIC

הרחבת מודל הערבות בשותפות עם בנק לאומי

2011
קרן לעסקים בבעלות יוצאי אתיופיה

קרן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים של יוצאי אתיופיה בשותפות עם משרד הכלכלה

2021
ABLF

קרן הלוואות לעסקים בחברה הערבית בשותפות עם משרד הכלכלה

1994
קרנות קורת ישראל

העמותה מוקמת ע"י קרן קורת סן פרנסיסקו. השקת מודל הערבות בשותפות עם בנק אוצר החייל

2003
Micro-credit

קרן מיקרופיננס לעסקים

זעירים של אוכלוסיות

מתקשות כלכלית,

בשותפות עם בנק

הפועלים

2006
SAWA

הלוואות חוץ בנקאיות

וליווי עסקי לנשים

בדואיות בנגב

2010
OPIC

הרחבת מודל הערבות בשותפות עם בנק לאומי

2011
קרן לעסקים בבעלות יוצאי אתיופיה

קרן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים של יוצאי אתיופיה בשותפות עם משרד הכלכלה

2021
ABLF

קרן הלוואות לעסקים בחברה הערבית בשותפות עם משרד הכלכלה

הצוות שלנו

מועצת המנהלים